1. ÚPRAVA (platná ke dni 16.7.1999)

Změna stejnosměrného posunutí řádkového zatemňovacího impulsu.

Popis schéma zapojení

Trimr P1 nahradíme potenciometrem P1, odpor R7 nahradíme potenciometrem P2.

Trimrem P1 podle původního popisu nastavujeme stejnosměrné upínací napětí. To jsme původně nastavily na velikost 0,6V. Nyní toto napětí změníme na velikost 0,3 V.

Je ovšem možné, ba přímo pravděpodobné, že budeme muset stejnosměrné upínací napětí někdy časem změní na původní úroveň 0,6 V. Proto je lepší použít potenciometr. Další úprava (změna odporu R7 na potenciometr P2) nám umožní nastavit poměr velikosti řádkového zatemňovacího impulsu a snímkovému zatemňovacího impulsu na 1:1.

Zjednodušeně: Potenciometry P1 a P2 nastavíme co nejkvalitnější obraz. Nejprve nastavujeme potenciometr P2 a potom potenciometr P1.

Nastavení regenerátoru R-1.

Potenciometrem P1 nastavujeme stejnosměrné upínací napětí (0,3 nebo 0,6 V). Mikroprocesor spíná přepínač IO2 přepínače Y a Z a upíná řádkové zatemňovací impulsy k tomuto napětí (obrázek napravo).

nebo

Závěrem

Úprava regenerátoru je velmi jednoduchá a regenerátor R-1 je upraven pro korekci dalších eventuální změny stejnosměrné velikosti řádkového zatemňovacího impulsu.

Seznam součástek

1 P1 100 /lin. potenciometr lineární průběh

2 P2 500 /lin. potenciometr lineární průběh

Schéma

 

Poznatky získané při montáži a provozu regenerátoru R-1, další úpravy regenerátoru R-1.

Montáž:

1. SCART konektor nejde připájet.

Vývody konektoru přihnout k desce, použít hodně kalafuny a prohřívat a letovat a prohřívat a letovat ... povede se to.

2. Jak nejlépe naladit oscilátor.

Nejprve naladíme oscilátor podle návodu tak, aby byl na obrazovce obraz, který bude kmitat doleva nebo doprava. Kapacitním trimrem ladíme až se obraz zastaví. Kontrolujeme zavěšení a trimrem pokusně ulaďujeme doleva a doprava a kontrolujeme rychlost a stabilitu zavěšení. Trimr necháme v té poloze kdy je zavěšení nejrychlejší. Změna: napětí na výstupu IO8A by se mělo pohybovat v rozmezí 3,2 až 3,3 V.

Provoz:

1. Nejrychleji se zavěsí kanál HBO, u některých kanálů trvá zavěšení příliš dlouho.

Nejprve naladíme kanál HBO, necháme ho zavěsit. Pak přímou volbou volíme jiný kanál (nepřecházíme přes jiné kanály).

2. Po zapnutí napájení trvá delší dobu než se kanál zavěsí.

Nevypínáme napájecí napětí nebo pustíme napájení regenerátoru s dostatečnou rezervou před sledováním pořadu.

3. Napájecí napětí.

Tuner T-1 (bude uveřejněn v PE 9/99) má vlastní síťové napájení, které může napájet i regenerátor R-1.

Úpravy:

1. Nezapojené vývody 2, 5 a 12 u IO2.

Vývody 2 a 5 spojíme. Mezi vývody 5 a 6 a mezi vývody 12 a 13 zaletujeme kondenzátory 33 pF. (Tuto úprava je nutná pouze u některých typů obvodu 74HC4053. V mém případě u obvodu obvody firmy THOMSON.)

2. Typ použitého krystalu X1.

Použijte výhradně typ, který má na pouzdru označení CQ (prodávají ho v GM). S jinými typy nemám v tomto zapojení zkušenosti.